Przekazy z Polski
Platforma PayDirect jest systemem obsługi zagranicznych przekazów pieniężnych. Aby uzyskać informację, jak wysłać przekaz z Polski za granicę, rozwiń jedną z poniższych sekcji.
System PayDirect umożliwia wysyłanie płatności zagranicznych z Polski do następujących krajów:
(kliknij na nazwę kraju, aby uzyskać informacje na temat dostępnych placówek i rodzajów przekazów)

Przekazy wysyłane do krajów byłego Związku Radzieckiego realizowane są we współpracy z systemami płatności międzynarodowych Unistream oraz Contact.

Oferujemy następujące opcje realizacji płatności wysyłanych za granicę:

 • wypłaty gotówkowe
 • przekazy na rachunki bankowe
 • czeki gotówkowe doręczane pod wskazany adres

Przekazy wysyłane do krajów byłego Związku Radzieckiego realizowane są we współpracy z systemami płatności międzynarodowych Unistream oraz Contact.

Transakcje realizowane są w dni robocze w godz. 9:00 - 15:00 w czasie od 10 minut do 3 godzin od momentu zlecenia transakcji przez Klienta oraz wpływu środków na rachunek.

Wypłaty gotówkowe w większości placówek dostępne są bezpośrednio po realizacji - w momencie otrzymania kodu transakcji przez Klienta przekaz jest dostępny do wypłaty we wskazanej placówce za granicą (z uwzględnieniem dni i godzin roboczych właściwych dla danej instytucji - banków i placówek partnerskich).

W przypadku nielicznych krajów i placówek obowiązują indywidualne warunki i czas realizacji transakcji (np. przekazy wysyłane do Chin wypłacane są po upływie 48 godzin roboczych). Potwierdzenie przewidywanego czasu realizacji przekazu przy pierwszej transakcji wysyłanej do danej placówki można uzyskać wysyłając zapytanie na adres(kliknij):

Przekazy na rachunki bankowe - uznanie rachunku odbiorcy przekazu następuje w ciągu 1 - 2 dni roboczych od momentu realizacji transakcji.

Czeki gotówkowe - doręczane są do odbiorcy w ciągu 3 - 5 dni roboczych od momentu realizacji transakcji.

Opłata uiszczana przez nadawcę w momencie zlecania transakcji jest jedynym kosztem usługi - w procesie realizacji transakcji nie są pobierane żadne dodatkowe prowizje - odbiorca otrzymuje pełną kwotę transakcji.

Za realizację płatności wysyłanych z Polski za granicę pobierane są następujące prowizje:

Transakcje wysyłane z Polski za granicę przewalutowywane są wg bieżącego kursu sprzedaży Banku Pekao S.A. obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Z tytułu wymiany walut nie są pobierane żadne dodatkowe prowizje

Aktualna tabela kursowa Banku Pekao S.A.: https://www.pekao.com.pl/kursy-walut.html

http://www.pekao.com.pl/exchange

Platforma PayDirect umożliwia składanie zleceń online 24 h na dobę, 365 dni w roku.

Rejestracja w systemie jest bezpłatna. Proces rejestracji przy realizacji pierwszej transakcji trwa zaledwie kilka minut. W celu zlecenia kolejnych transakcji wystarczy zalogować się do systemu za pomocą przyznanego indywidualnego numeru NIK oraz hasła. Każdy użytkownik posiada własną książkę adresową zawierającą dane odbiorców przekazów, a zatem w przypadku powtarzających się płatności przesyłanych do tego samego odbiorcy wystarczy każdorazowo podać jedynie kwotę transakcji oraz wybrać odbiorcę z książki adresowej. Klient ma dostęp do pełnej informacji dotyczącej statusu transakcji oraz historii zleceń.

Należy wypełnić krótki formularz zawierający podstawowe dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mailowy oraz telefon komórkowy.

Aktualnie w naszym systemie udostępniamy 2 metody weryfikacjizałożonego konta:

1. Przy realizacji pierwszej transakcji weryfikowana jest zgodność podanych danych z danymi nadawcy przelewu bankowego.

lub

2. Poprzez przesłanie kopii dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu) drogą e-mailową (skan lub zdjęcie dokumentu) na adres: (kliknij)::

Kopia dokumentu tożsamości powinna zawierać m.in.: zdjęcie, nr dokumentu oraz jego datę ważności. Jest wymagana w przypadku dokonywania wpłat gotówkowych na poczet realizacji transakcji, jednorazowo - jedynie przy realizacji pierwszej transakcji.

W procesie rejestracji na wskazany adres e-mailowy otrzymasz link aktywacyjny, swoją nazwę użytkownika (NIK) oraz hasło, które należy zmienić przy następnym logowaniu.

 • Zaloguj się do systemu
 • W menu wybierz opcję Przekazy --> nowy
 • Wybierz kraj docelowy
 • Wybierz dostępny rodzaj przekazu
 • (Wybierz placówkę - tylko w przypadku opcji wypłaty gotówkowej w placówce wskazanej przez nadawcę)
 • Wybierz dostępną walutę przekazu
 • Wpisz kwotę przekazu w walucie obcej
 • Kliknij na ikonę kalkulatora w celu kalkulacji należnej prowizji oraz kwot w PLN
 • Wpisz dane odbiorcy przekazu lub wybierz odbiorcę z książki adresowej
 • Zatwierdź szczegóły zlecenia
 • Kwotę transakcji w PLN wraz z należną prowizją przekaż na jeden ze wskazanych rachunków bankowych
 • Po wpływie środków na rachunek transakcja zostanie automatycznie przekazana do realizacji
 • Kod transakcji, który należy przekazać odbiorcy przekazu w celu jego wypłaty, zostanie przesłany na wskazany adres e-mailowy

Uwaga:
Nazwiska rosyjskojęzyczne pisane w oryginale cyrylicą należy wpisywać za pomocą znaków łacińskich używanych w języku angielskim np. Elena Anatolievna Makarenko.

Głoskę "cz" ("") należy pisać jako "ch"
Głoskę "w" ("") należy pisać jako "v"

Dla naszych stałych Klientów dokonujących regularnych przekazów i nie posiadających stałego dostępu do internetu oferujemy również możliwość zlecania transakcji telefonicznie w godzinach pracy naszego serwisu telefonicznego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Przy realizacji pierwszej transakcji wymagana jest rejestracja online w celu prawidłowego podania danych nadawcy i odbiorcy oraz zapoznania się z procesem realizacji transakcji.

Przy realizacji kolejnych przekazów (w przypadku braku możliwości zlecania przekazów online bezpośrednio w systemie) dostępna jest następująca procedura:

 • Zadzwoń pod nr: + 48 22 79 30 640
 • Potwierdź dane odbiorcy przekazu
 • Podaj kwotę przekazu w walucie obcej
 • Nasz konsultant skalkuluje kwotę w PLN wraz z należną prowizją wg aktualnego kursu Banku Pekao S.A.
 • Podaną kwotę w PLN przekaż na jeden ze wskazanych rachunków bankowych
 • Po wpływie środków na rachunek transakcja zostanie automatycznie przekazana do realizacji
 • Kod transakcji, który należy przekazać odbiorcy przekazu w celu jego wypłaty, zostanie przekazany standardowo drogą mailową oraz dodatkowo smsem na nr telefonu nadawcy zarejestrowany w systemie

Proces zlecania i realizacji przekazów zagranicznych odbywa się w systemie PayDirect. Za pośrednictwem wybranego banku należy dokonać jedynie wpłaty kwoty przekazu w PLN wraz z należną prowizją na jeden z podanych niżej rachunków bankowych:

 • PayDirect.pl Sp. z o.o.
 • PKO BP
 • 04 1020 4027 0000 1102 0385 0724
 • Pekao S.A.
 • 39 1240 1747 1111 0010 0811 1299
 • .
 • .
 • .
 • .

Wpłaty można dokonać w dowolny sposób dogodny dla Klienta:

 • przelewem online z bankowości internetowej
 • poprzez wpłatę gotówki w dowolnym oddziale banku PKO BP na terenie Polski

Z punktu widzenia prowizji bankowych najtańszym sposobem przekazu środków są przelewy online (w zależności od banku: bezpłatnie lub prowizja ok. 1 zł).

Prowizja za wpłatę gotówki w oddziałach Banku PKO BP wynosi 0,5% wpłacanej kwoty, min. PLN 6,00.

Czas realizacji wpłat przez banki:

 • przelew wewnątrzbankowy (np. z banku Pekao S.A. na rachunek w Pekao S.A.) - natychmiast
 • wpłata gotówki w dowolnym oddziale Banku PKO BP na terenie Polski - natychmiast
 • przelew międzybankowy (np. z Banku Millennium do Banku PKO BP) - zlecony przed godz. 11:00 - uznanie po godz. 15:00 w tym samym dniu roboczym, zlecony po godz. 11:00 - uznanie ok. godz. 12:00 w kolejnym dniu roboczym (lub w tym samym dniu roboczym po godz. 17:00 w przypadku banków obsługujących 3. sesję Elixir)

Większość banków oferuje ponadto opcję Express Elixir umożliwiającą natychmiastowe przelewy pomiędzy rachunkami w różnych bankach.

Wzór wpłaty gotówkowej na rachunek w banku PKO BP:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności . Możesz określic‡ warunki przechowywania lub dostę™pu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zgadzam się