Rodo

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz ze względu na obowiązujące przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, firma PayDirect.pl Sp. z o.o. dostosowała zasady przetwarzania Państwa danych osobowych do nowych regulacji prawnych.

 • 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PayDirect.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie 05-120 przy ul. Piłsudskiego 33 lok. 308; NIP: PL 9721112142, REGON: 300069525, KRS: 0000241119, zwana dalej Administratorem.
 • 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez firmę PayDirect.pl Sp. z o.o. w celu świadczenia usługi przekazu pieniężnego, do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zarówno nadawca jak i obiorca przekazu, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • 4. Brak woli podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy oraz prowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
 • 5. Przysługuje Państwu prawo:
  • · dostępu do treści danych
  • · żądania sprostowania danych osobowych
  • · usunięcia danych osobowych
  • · ograniczenia przetwarzania tych danych
  • · prawo do przenoszenia danych
  • · prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
 • 6. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: rodo@paydirect.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności . Możesz określic‡ warunki przechowywania lub dostę™pu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zgadzam się