Sprawdzanie statusu przekazu GIRO otrzymanego z zagranicy
 • Numer referencyjny przekazu:
 • Nazwisko odbiorcy:
  (pisane bez polskich znaków i literami łacińskimi = nie cyrylicą)

Wypłata przekazów Giro na Poczcie:

 • Przekazy pocztowe GIRO dostępne są do wypłaty w każdym Urzędzie Pocztowym w Polsce (dowolnie wybranym przez odbiorcę przekazu) oraz we wszystkich placówkach Banku Pocztowego.
 • W celu wypłaty przekazu Giro należy na Poczcie wskazać w pierwszej kolejności właściwy rodzaj przekazu - GIRO - i podać następujące dane:
  • 1) Nazwa i numer firmy: PayDirect 3333 5555
  • 2) Kod transakcji otrzymany od nadawcy przekazu
  • 3) Kwota przekazu w PLN
  • oraz okazać dokument tożsamości.

Problem z wypłatą przekazu Giro:

 • Ww. dane odbiorca otrzymuje od nadawcy przekazu. Należy upewnić się, że w momencie wypłaty podawane są poprawne dane: klient wnioskuje o wypłatę przekazu GIRO, podaje poprawny kod transakcji oraz pozostałe dane; podanie danych niepoprawnych skutkuje brakiem możliwości odnalezienia przekazu w systemie przez pracownika Poczty.
 • W przypadku banków/firm zlecających przekazy w walucie innej niż PLN, kwota w PLN konieczna do wypłaty przekazu na Poczcie wysyłana jest wraz z instrukcją wypłaty SMSem na telefon komórkowy odbiorcy podany przez nadawcę w przekazie.
 • W związku z tym należy:
  • a) odczytać SMS otrzymany z systemu PayDirect
  • b) w przypadku nieotrzymania SMSa z systemu PayDirect należy sprawdzić jaki numer telefonu wskazał nadawca przekazu
  • c) w przypadku niepodania numeru telefonu komórkowego odbiorcy przez nadawcę przekazu lub podania błędnego numeru, w celu umożliwienia wypłaty przekazu należy:

   - (odbiorca) wysłać właściwy numer telefonu komórkowego wraz z numerem transakcji drogą mailową na adres transfers@paydirect.pl
   lub
   - (nadawca) podać właściwy numer telefonu komórkowego odbiorcy w placówce zagranicznej zlecającej przekaz
 • Treść przykładowego SMSa wysyłanego przez system PayDirect:
 • "Przekaz GIRO z zagranicy gotowy do wyplaty w kazdym urzedzie pocztowym. Wymagane dane: Kwota PLN 1236,48 Firma 33335555 PayDirect + Kod Transakcji od Nadawcy"
 • Przekazy Giro są dostępne do wypłaty na Poczcie przez 30 dni.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności . Możesz określic‡ warunki przechowywania lub dostę™pu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zgadzam się